Macarena

From Désencyclopédie
Jump to navigation Jump to search

Macarena !

Ppoipn kjfzkhjz uzeyoi ldjazoi lkj!
lkzeolikze LOJn,lujazopipo poîpoi
ezôiêpz $ô$ rkfooi dgiuyte uyre
frttre iueyrtrtrdfsqytr iuyaz dsqyt

Eeeeh ! Macarena !

Khkjhkzeji ydegzu duyt dy iudyiu podze ?
OIoiuz dhh duyt ayt qcgffda uyatg dgdyu
olieoiu oiued opijd oi odij oo opiued
oiezpo hudziuh oidjo dkj xvty aiui aoiu

Eeeeh ! Macarena !

pitupilu oiuyriuy ytr eza drez azas popo ?
OLIuoiu uyet hjdguyt atyrea tre atre auayto
kzdui uyttdaze ytrarz ytaryatr scarta haiuhy ?
µlkjuodai oiuyzeiuy iuzyez iuyzeiuze iuazy O !

Eeeeh ! Macarena !

POipoiz oieu uzc eyu ta aytd ajhbd aiuyabv uygta
oaiuyi u poiua djoai poa poi apoi ep dcjpoiu poda
pujopiu poaipoai pdoipoie oidopp e lqkjlkjq lkja
lakjlkaj lkjalkja diuyta yatrpppo oooppoo oop ?

Eeeeh ! Macarena !

MLkmlkeiu aiuyte opdipoa poadi cpoaid aod ^apoz
oao d pôa ^do qlùml doiu ezl, ociue nq oiu O !
Poppjoziuhi atrzayt aytr diuyappaoia poai apoi a !
oipoai pPOI apoi sdopiu apoiiud gbagfw sfcda jh ?

Eeeeh ! Macarena !


Eh!macarena.jpg


Macarena ?
Please vote below. Results will be shown when you have voted.
You are not entitled to view results of this poll before you have voted.
There was one vote since the poll was created on 20:15, 4 April 2019.
poll-id E368840D9A140E0643D43B2E2EE7304C


Edward Khil.png  Portail de la Musique